ปัญญาญาณ http://backart.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-05-2011&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-05-2011&group=2&gblog=21 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาที่หายไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-05-2011&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-05-2011&group=2&gblog=21 Wed, 04 May 2011 12:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-01-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-01-2010&group=2&gblog=17 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะเพื่อปากเพื่อท้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-01-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-01-2010&group=2&gblog=17 Fri, 29 Jan 2010 14:39:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=01-12-2009&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=01-12-2009&group=2&gblog=16 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรุป กิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ บุญเพื่อน้องครั้งทีครั้ง 2 / 2552]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=01-12-2009&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=01-12-2009&group=2&gblog=16 Tue, 01 Dec 2009 13:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-11-2009&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-11-2009&group=2&gblog=15 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[รวบรวมผลงานส่งเข้าประกวด ปี 2552]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-11-2009&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-11-2009&group=2&gblog=15 Wed, 04 Nov 2009 13:33:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-11-2009&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-11-2009&group=2&gblog=14 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำร้านกาแฟ ของผู้มีจิตใจในงานบุญครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-11-2009&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=04-11-2009&group=2&gblog=14 Wed, 04 Nov 2009 18:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=25-09-2009&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=25-09-2009&group=2&gblog=13 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญชวนทำบุญ เพื่อน้องครั้งที่ 2 ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=25-09-2009&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=25-09-2009&group=2&gblog=13 Fri, 25 Sep 2009 17:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=03-09-2009&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=03-09-2009&group=2&gblog=12 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ จิตรกรรมและภาพถ่าย ภายใต้ concept วิวัฒนาการ ผ่านหน้าชาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=03-09-2009&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=03-09-2009&group=2&gblog=12 Thu, 03 Sep 2009 16:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=13-07-2009&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=13-07-2009&group=2&gblog=11 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทรรศการ 'สภาวะแห่งสุนทรีย์' โดย ธงชัย รักปทุม ณ หอศิป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=13-07-2009&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=13-07-2009&group=2&gblog=11 Mon, 13 Jul 2009 11:50:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=13-07-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=13-07-2009&group=2&gblog=10 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทรรศการ เพาะช่าง ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=13-07-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=13-07-2009&group=2&gblog=10 Mon, 13 Jul 2009 11:33:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=19-06-2014&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=19-06-2014&group=3&gblog=1 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะสะสม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=19-06-2014&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=19-06-2014&group=3&gblog=1 Thu, 19 Jun 2014 10:47:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=10-06-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=10-06-2009&group=2&gblog=8 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนการทำภาพพิมพ์ woodcut ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=10-06-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=10-06-2009&group=2&gblog=8 Wed, 10 Jun 2009 21:17:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=05-06-2009&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=05-06-2009&group=2&gblog=7 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญพี่เพื่อน้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=05-06-2009&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=05-06-2009&group=2&gblog=7 Fri, 05 Jun 2009 13:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=05-06-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=05-06-2009&group=2&gblog=6 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะภาพพิมพ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=05-06-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=05-06-2009&group=2&gblog=6 Fri, 05 Jun 2009 16:21:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-05-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-05-2009&group=2&gblog=5 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะแบบ nude]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-05-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-05-2009&group=2&gblog=5 Fri, 29 May 2009 17:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-05-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-05-2009&group=2&gblog=4 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำเอ๋ย...สีน้ำมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-05-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=29-05-2009&group=2&gblog=4 Fri, 29 May 2009 17:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=20-04-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=20-04-2009&group=2&gblog=3 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[สี..เอ๋ย..สีน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=20-04-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=20-04-2009&group=2&gblog=3 Mon, 20 Apr 2009 10:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=18-03-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=18-03-2009&group=2&gblog=1 http://backart.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=18-03-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=backart&month=18-03-2009&group=2&gblog=1 Wed, 18 Mar 2009 9:35:06 +0700